ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 8 มกราคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 09 มกราคม 2562 เวลา 10:49:47

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ และทีมนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์จากศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ที่มีจุดประสงค์เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 8 มกราคม 2562