กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:43:40

ทีมทะเบียนหลักสูตรและประเมินผล ทีมกิจการนักศึกษาและอนุศาสก และสโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แก่ นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 และผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึง หลักสูตรและการประเมินผล การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

การใช้ชีวิตชั้นคลินิกในโรงพยาบาลลำปาง กฎระเบียบของศูนย์แพทย์ฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบ ศรว.  แนะนำ Clinical Skill and Simulation Center   คำแนะนำด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อในการฝึกปฏิบัติงาน รพ.ลำปาง

และกิจกรรม Open House เพื่อให้คำแนะนำในเรื่อง สถานที่, ที่พักอาศัย, สวัสดิการต่างๆ, การเรียน การปฏิบัติงานจากประสบการณ์ของรุ่นพี่