ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯ 22 พ.ย. 61

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:32:21

ภาพบรรยากาศศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯ 22 พ.ย. 61