กิจกรรมพุธบ่าย 21 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:31:24

ภาพบรรายากาศกิจกรรมพุธบ่าย 21 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ในหัวข้อ "แนวคิดและปรัชญาทางการแพทย์แผนไทย" โดยคุณจารุวรรณ จะวะนะ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลำปาง