บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory course in medical education for "Rookie" teacher

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:28:31

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory course in medical education for "Rookie" teacher วันที่ 10-14 ก.ย. 61 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง