ประมวลภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:11:37

ประมวลภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำบาง 9 ส.ค. 2561