พิธีมอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เครือข่ายล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน) ประจำปี 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:46:07

พิธีมอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เครือข่ายล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน) ประจำปี 2561