พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตจแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:02:52

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 16 ทุกท่าน ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตจแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 15 พ.ค. 61