ประมวลภาพพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:17

บรรยากาศอบอุ่นกับประมวลภาพพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่