ประมวลภาพกิจกรรมพุธบ่าย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ" โดย อ.นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:19:27

ประมวลภาพกิจกรรมพุธบ่าย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ"

โดย อ.นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย 14 ก.พ. 61

ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง