งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 15

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 มกราคม 2561 เวลา 15:49:33

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 15 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 18 มกราคม 2561