ประมวลภาพกิจกรรมวันมหิดลวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 26 กันยายน 2560 เวลา 09:49:28

ประมวลภาพกิจกรรมวันมหิดลวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ ตึกสุรินทร์ฯ อาคารนวมินทร์ฯ โรงพยาบาลลำปาง