ประมวลภาพการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 16 (CPIRD 2017)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 21 กันยายน 2560 เวลา 09:45:23

ประมวลภาพการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 16 (CPIRD 2017) ระหว่่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี