พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 16:03:23

ประมวลภาพกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจของชาว Cpird Lampang ซึ่งแสดงถึงการระลึกพระคุณของครูกับกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง