กำหนดการพิธีไหว้ครู ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:41:33

กำหนดการพิธีไหว้ครู

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง