ฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริงภาวะ "UGI bleeding"  ณ ห้อง simulation room ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 20 มกราคม 2560 เวลา 09:58:55

บรรยากาศสนุกสนาน เมื่อ 19 ม.ค. 59 อาจารย์ราวิน โซนี่ ได้นำนักศึกษาแพทย์ปี 5 กลุ่ม D

เข้าฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริงภาวะ "UGI bleeding"  ณ ห้อง simulation room ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง