กิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:17:38

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์