ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากร ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:48:09

ประมวลภาพศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากร ศูนย์แพทยาศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อการเรียนการสอน Simulation Center ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559