ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:46:04

ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559