กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ครั้งที่ 3

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:26:04

ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ครั้งที่ 3

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์แพทย์ฯ ลำปางได้รับรางวัล Best Presentation การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวข้อ :English Environment in Clinical Year : to share & to learn โดยศูนย์แพทย์ฯ ลำปางได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน