คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการเรียนการสอน Extern ของศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:13:57

ประมวลภาพคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการเรียนการสอน Extern ของศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2559