ประมวลภาพการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (Better Research for Better Health) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 13:19:09

ประมวลภาพการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (Better Research for Better Health) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ตามกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation ในระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Oral presentation) ได้แก่
   1. นพ.ภัทรพล อินบรรเลง ผลงานวิจัยเรื่อง ความแม่นยำของผลทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างเลือดที่เก็บล่วงหน้าจากโรงพยาบาลชุมชน เปรียบเทียบกับตัวอย่างเลือดซึ่งเก็บภายหลังที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   2. นพ.วัฒนา ตาแสน ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้กล่องผ้าเช็ดมือ “DOMO Arigato” เพื่อลดการดึงผ้าออกมายาก ใช้แรงดึงมาก และผ้าออกมาเกินจำนวนที่ต้องการ
   3. นพ.ชูสกุล พิริยะ ผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรม Fiberoptic stand เพื่อประหยัดปริมาณน้ำยาทำความสะอาด ใช้งานง่าย และป้องกันการตกหล่นระหว่างใช้งาน