กิจกรรมเข้าค่ายโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 12:56:09

กิจกรรมเข้าค่ายโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6-7 ส.ค. 59 ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ

ที่มา : https://www.facebook.com/photos/album/download/file/?album_id=1272601189416854¬if_t=photo_album_download¬if_id=1484805325287694