โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 “CALL-TO-ACTION” Common Medical Problems

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:07:10

ขอเชิญ  อาจารย์แพทย์ แพทย์หลังปริญญา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน และศิษย์เก่า รพ.ลำปาง

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

“CALL-TO-ACTION” Common Medical Problems

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 8 โรงพยาบาลลำปาง

#ลงทะเบียนฟรี!! #พร้อมรับฟรี “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก” สำหรับ 200 ท่านแรก

ลงทะเบียนได้ทาง QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจอมขวัญ ทินนา

โทร. 054-237400 ต่อ 4312