เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา อายุรศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:55:52

โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา อายุรศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th > เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง