เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:28

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 5 สาขาหลัก 
- อายุรศาสตร์ 
- ศัลยศาสตร์ 
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
- กุมารเวชศาสตร์ 
- สูติ-นรีเวช

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th > เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง