ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 13:57:21

ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย

เนื่องในงานวันมหิดล 24 กันยายน 2563 โรงพยาบาลลำปาง