ประมวลภาพอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:50:58

ประมวลภาพอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6-7 ก.พ. 63 ณ ห้องเรียน 301 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง