เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2563 รอบที่ 2

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2563 เวลา 09:59:35

โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงจำนวน 4 อัตรา 
    - สาขาศัลยศาสตร์
    - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
    - กุมารเวชศาสตร์
    - สูติ-นรีเวช

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มกราคม 2563

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง