สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:47:29

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563

สาขาศัลยศาสตร์ 2 คน หลักสูตร 5 ปี (สอบบอร์ด)

•รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2562 ทาง http://www.cpird.in.th/
•สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
•ประกาศผลการคัดเลือก 13 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 054-237400 ต่อ 4312 (คุณจอมขวัญ)