โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:44:05

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร 5 สาขาหลัก จำนวน 11 อัตรา
1.สาขาอายุรศาสตร์ 4 คน หลักสูตร 4 ปี (สอบบอร์ด)
2.สาขาศัลยศาสตร์ 2 คน หลักสูตร 5 ปี (สอบบอร์ด)
3.สาขากุมารเวชศาสตร์ 3 คน หลักสูตร 4 ปี (สอบบอร์ด)
4.สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 คน หลักสูตร 5 ปี (สอบบอร์ด)
5.สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ 1 คน หลักสูตร 3 ปี (ไม่สอบบอร์ด)

• รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2562 ทาง http://www.cpird.in.th/
• สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
• ประกาศผลการคัดเลือก 13 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 054-237400 ต่อ 4312 (คุณจอมขวัญ)