เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:10:22

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 5 สาขาหลัก
  - อายุรศาสตร์
  - ศัลยศาสตร์
  - ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  - กุมารเวชศาสตร์
  - สูติ-นรีเวช

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th
เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง