ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 11 เมษายน 2562 เวลา 09:23:42

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย