รับสมัคร Elective Anesthesia (pain management) กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 09 เมษายน 2562 เวลา 11:32:12

รับสมัคร Elective Anesthesia (pain management) กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลลำปาง

รายละเอียดการรับสมัคร

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 หรือ 6  กลุ่มละ 1 – 2 คน
2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน  2  สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. – 25  ส.ค. 2562 และ 16 ธ.ค. 62 – 10 เม.ย. 63)

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. Ward round (acute postoperative pain, cancer pain)
2. Morning report
3. Reading (textbook, journal, article)
4. Pain clinic
5. Pain intervention
6. Pain consultation

ติดต่อสมัครได้ที่    054-237400 ต่อ 4306, 4309

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail  : supalak.ch@cpird.in.th