ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:56:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย