ประชาสัมพันธ์! เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติ

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10:29:05

ประชาสัมพันธ์! การทำพิจารณ์เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ