ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:01:03

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)