กิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลลำปางสะอาดปราศจากโฟม

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 26 มกราคม 2562 เวลา 11:00:02

มางดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกัน
กับกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลลำปางสะอาดปราศจากโฟม 25-1-62