ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชม

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11:05:00

ประมวลภาพ อ.นพ.ราวิน โซนี่  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชมศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง 16 ส.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ