บรรยากาศการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แพทย์"

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:17:39

บรรยากาศการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แพทย์"
โดยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ณ ห้องประชุมอายุรกรรม ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง 12 ก.ค. 2561