พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และ Open House ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:40:10

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ทุกท่าน ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และ Open House ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ