ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09:44:57

ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และเจ้าหน้าที่ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561