ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 28 กันยายน 2560 เวลา 16:00:10

ประมวลภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ณ ห้องเรียน 301 อาคารเรียนรวม