กำหนดการรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 15:56:30

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้กำหนดการรับสมัครแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ทาง http://www.icpird.in.th/resident/