รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:12:18

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย