บทความทั้งหมด

โครงการค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 59 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:42:23
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:28:12
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:26:04
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการเรียนการสอน Extern ของศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:13:57
ประมวลภาพการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (Better Research for Better Health) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 13:19:09
กิจกรรมเข้าค่ายโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:56:09
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:50:17
ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:43:36
กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:31:34
ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้ดูแลระบบ 18 พฤศจิกายน 2559 | 10:47:59