บทความทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรมวันมหิดลวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ผู้ดูแลระบบ 26 กันยายน 2560 | 09:49:28
ประมวลภาพการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 16 (CPIRD 2017) ผู้ดูแลระบบ 21 กันยายน 2560 | 09:45:23
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 03 สิงหาคม 2560 | 16:03:23
กำหนดการพิธีไหว้ครู ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ 18 กรกฎาคม 2560 | 11:41:33
ฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริงภาวะ "UGI bleeding"  ณ ห้อง simulation room ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ผู้ดูแลระบบ 20 มกราคม 2560 | 09:58:55
กิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์แพทย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:17:38
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:04:28
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:01:06
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:52:35
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์และบุคลากร ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:48:09