บทความทั้งหมด

การอบรมวันที่ 2 ของโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 25 เมษายน 2561 | 16:34:38
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 24 เมษายน 2561 | 15:29:39
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ผู้ดูแลระบบ 30 มีนาคม 2561 | 09:44:57
ประมวลภาพกิจกรรมพุธบ่าย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ" โดย อ.นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย ผู้ดูแลระบบ 15 กุมภาพันธ์ 2561 | 10:19:27
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 15 ผู้ดูแลระบบ 18 มกราคม 2561 | 15:49:33
โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ 09 พฤศจิกายน 2560 | 09:02:29
โครงการค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 60 ผู้ดูแลระบบ 09 พฤศจิกายน 2560 | 08:56:56
MED SIMDAY!! ผู้ดูแลระบบ 17 ตุลาคม 2560 | 10:39:38
ฝึกวันซ้อม พร้อมวันจริง กับ MED SIMDAY!! ผู้ดูแลระบบ 10 ตุลาคม 2560 | 08:31:22
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม ER SimDay ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2560 | 14:55:25