บทความทั้งหมด

กิจกรรมพุธบ่าย 21 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ผู้ดูแลระบบ 21 พฤศจิกายน 2561 | 10:31:24
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2561 ผู้ดูแลระบบ 25 กันยายน 2561 | 09:30:56
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory course in medical education for "Rookie" teacher ผู้ดูแลระบบ 13 กันยายน 2561 | 10:28:31
ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรคเข้าเยี่ยมชม ผู้ดูแลระบบ 16 สิงหาคม 2561 | 11:05:00
ประมวลภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 10 สิงหาคม 2561 | 09:11:37
บรรยากาศการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แพทย์" ผู้ดูแลระบบ 16 กรกฎาคม 2561 | 09:17:39
พิธีมอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เครือข่ายล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน) ประจำปี 2561 ผู้ดูแลระบบ 23 พฤษภาคม 2561 | 11:46:07
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตจแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 15 พฤษภาคม 2561 | 19:02:52
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และ Open House ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 14 พฤษภาคม 2561 | 10:40:10
ประมวลภาพพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 13 พฤษภาคม 2561 | 12:37:17