บทความทั้งหมด

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:12:18
"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 (Phase IV) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:10:45
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครแพทย์ ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:07:47
"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 (Phase III) ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 15:02:02
โครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:49:47
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโรงพยาบาลลำปาง ประจำปี 2560 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:44:07
หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:33:05
วารสารวิชาการของโรงพยาบาลลำปาง "ลำปางเวชสาร" ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:30:08
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัย Patient Care Research Phase I : Research Question ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:23:47
หนังสือใหม่ประจำเดือน กันยายน 59 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 13:20:07